ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

Uncategorized

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਜੌ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ

] ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਥੇ ਹੀ ਟੀ-ਕਾ-ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋ ਨਾ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕ-ਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਢਿੱ-ਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੇਰ ਤੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ-ਟ-ੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਏਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਏਨਾ

ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ-ਬੰ-ਦੁ-ਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਰੋ-ਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਛੋ-ਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.