ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Uncategorized

ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰਾ ਤਰਾਂ ਕਰੋਣਾ ਮਹਾ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਕੋ-ਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆ-ਫ਼-ਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤ-ਬਾ-ਹੀਆਂ ਮ-ਚਾ-ਈਆਂ ਹਨ ਕੀਏ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ-ਫ-ਤਾ-ਵਾਂ ਨੇ ਭਿ-ਆਨ-ਕ ਤ-ਬਾ-ਹੀ ਮ-ਚਾ-ਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾ-ਣੀ

ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਜ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿਵੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿ-ਲ-ਵਾ-ੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਵੇ ਹੀ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੌਨ ਲੀਏ ਕੁਛ ਫੇਯਰ ਬਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾ-ਦ-ਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਹਾ-ਦ-ਸਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇੱਸੇ ਲੱ-ੜੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ

ਭਾ-ਰੀ ਚਿ-ਤਾ-ਵ-ਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਜੋਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬਤੋਂ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੁਣ ਭਾ-ਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਰਫ ਪਿ-ਗ-ਲ-ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱ-ੜ ਵਰਗੇ ਹ-ਲਾ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇ-ਤਾ-ਵ-ਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰਫ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਿ-ਗ-ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ

ਏਨੇ ਭਾ-ਰੀ ਹ-ੜ ਆਉਣਗੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਬਲਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਫ ਪਿ-ਗ-ਲ-ਨ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਏਨਾ ਪੋ-ਲੂ-ਸ਼-ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਨੇ AC , ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੁ-ਆਂ , ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ-ਹਿ-ਰੀ-ਲੀ-ਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁ-ਗ-ਤ-ਣਾ ਪਵੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.