ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

Uncategorized

ਤਿਓਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਸਾਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੋ-ਗ-ਮ-ਈ ਖਬਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋ-ਗ-ਮ-ਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਗ-ਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਖਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ

ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾ-ਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਓਹਨਾ ਸਖਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆ ਮਹਾਨ ਸਕਸ਼ਿਤਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਆਏ ਦਿਨ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁ-ਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ

ਗਾਇਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ-ਤ ਨਾਲ ਸੋ-ਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਈਕ ਮਨਜੀਤ ਰਹੀ ਦਾ ਦਿ-ਹਾਂ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਗਾਇਕ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਕਿਸਨੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਦਿ-ਹਾਂ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਓਹਨਾ ਦੇ ਦਿ-ਹਾਂ-ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਹਨਾ ਦੇ ਦਿ-ਹਾਂ-ਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੋ-ਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੇਲ

ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁ-ਲਿਸ ਓਹਨਾ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਨਾ ਤਾ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਪੁ-ਲਿਸ ਇਸ ਮਾ-ਮ-ਲੇ ਵਿਚ ਕਿ ਕਦਮ ਚਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੜਕ ਹਾ-ਦ-ਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌ-ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.