ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

Uncategorized

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਬ ਤੋ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਸਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵੀਸਾ ਸਕੀਮ। ਜਿਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵੀਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ ਦੀ ਟਿਕਟ

ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਂਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਵੀਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾ ਮਾ-ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਨ ਓਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੋ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਗ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਕਮ

ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਕੱਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋ ਲੈ-ਕ-ਦੋਂ-ਨ ਖੁਲਿਆ ਤਾ ਉਹ ਲੋਗ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਲੋਗ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਕੇ ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾ ਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾ-ਮਿ-ਆ-ਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁ-ਗ-ਤ-ਣਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ

ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਿਨਾ ਕਮਗਰਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪੈ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਿ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਹਾਜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋ ਖ-ਰ-ਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖ-ਰ-ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.