ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ

Uncategorized

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਈ ਹੈ ਓਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੋ-ਸ਼-ਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਬ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ

ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਬ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋ-ਰ ਲਗ ਪੈ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਡਿਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ-ਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕ-ਢਿ-ਆ ਗਿਆ ਹਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗ-ਰੀ-ਬ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇ-ਦ-ਭਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗੇ ਗਈ। ਓਹਨਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੀ ਓਹਨਾ ਦਸਿਆ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਗ-ਰੀ-ਬ ਤ-ਬ-ਕੇ ਦੇ ਘੱਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁ-ਜਾ-ਰਾ ਬਹੁਤ ਔ-ਖਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਓਹਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ

ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣੌ-ਣੀ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕੇ ਰਾ-ਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗੂ ਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਛ-ਲੀਂ-ਦੇ-ਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ-ਹਿੰ-ਗਾ-ਈ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁ-ਜਾ-ਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔ-ਖਾ ਹੋਇਆ ਪੀ ਹੈ ਤਾ ਕਰ ਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.